NEN-EN 378-1 specificeert de eisen voor de veiligheid van personen en goederen, geeft richtlijnen voor de bescherming van het milieu en stelt procedures vast voor de werking, het onderhoud en de reparatie van koelinstallaties en het herstel van koelmiddelen. 

De term "koelinstallatie" die in deze Europese norm wordt gebruikt, omvat warmtepompen. Dit deel van EN 378-1 geeft de classificatie- en selectiecriteria voor koelinstallaties aan. Deze classificatie- en selectiecriteria worden gebruikt in de onderdelen 2, 3 en 4. Deze standaard is van toepassing op: a) koelinstallaties, stationair of mobiel, van alle maten behalve voor airco-systemen voor voertuigen die onder een specifieke productstandaard vallen, b.v. ISO 13043; b) aan secundaire koeling of verwarmingssystemen; c) naar de locatie van de koelinstallaties; d) onderdelen en bijbehorende onderdelen vervangen na goedkeuring van deze norm indien zij niet in functie en in functie zijn identiek; Systemen die andere koelmiddelen gebruiken dan die welke zijn vermeld in bijlage E van deze Europese norm, vallen niet onder deze norm. Bijlage C specificeert hoe u de hoeveelheid geautomatiseerd koudemiddel in een bepaalde ruimte bepaalt, die bij overschrijding extra beschermende maatregelen vereist om het risico te verminderen. Bijlage E specificeert criteria voor veiligheids- en milieuoverwegingen van verschillende koelmiddelen die gebruikt worden in koeling en airconditioning. Deze norm is niet van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen die vóór de datum van publicatie als Europese norm zijn vervaardigd, behalve voor uitbreidingen en wijzigingen van het systeem dat na publicatie is uitgevoerd. Deze standaard is van toepassing op nieuwe koelsystemen, uitbreidingen of wijzigingen van reeds bestaande systemen, en voor bestaande stationaire systemen, worden overgebracht naar en op een andere site bezet. Deze norm geldt ook voor het omzetten van een systeem naar een ander type koelmiddel, in welk geval wordt voldaan aan de relevante clausules van de onderdelen 1 tot en met 4 van de norm. Productfamilienormen die betrekking hebben op de veiligheid van koelinstallaties hebben voorrang boven de horizontale en generieke normen die hetzelfde onderwerp behandelen.

Kundo xT CO2 control beveiliging waar CO2, R744 of kooldioxide als koudemiddel wordt toegepast.

Voor de bewaking en slim schakelen van koelinstallaties (NEN EN 378-1) met als koudemiddel koolzuur, CO2 of R744, vooral de speciale eisen aan een veiligheidssysteem die de sector voedingsmiddelenhandel en verwerking stelt, zijn bij onderstaande uitvoeringsvarianten gerealiseerd.

  • CO2 CONTROL PA (3 x PA zwakstroom)
  • CO2 CONTROL PA AM (5 x PA 220v)
  • CO2 CONTROL PA AM PLUS (5 x PA 220v)

Wat moet er bewaakt worden

In de regel worden de machinekamer, diepvriescellen, koelcellen en gedeeltelijk de route van de koudeleidingen, bewaakt. In supermarkten daarnaast ook de personeelsruimten, wanneer deze met de koudetrajecten in aanraking komen.

Jaarlijkse controle NEN EN 378-1 van  koude installaties met CO2 - koolzuurgas - R744

Jaarlijks terugkerende controle van de veiligheidsvoorziening volgens NEN-EN 378-1, waarbij met behulp van het activeren van de alarmmelding met CO2. Daarmee wordt niet alleen Kundo xT CO2 CONTROL gecontroleerd, maar vooral ook de overdracht op - en de er opvolgende maatregelen via - de besturing en/of de regeltechniek in het gebouw. De alarmdrempels en het tolerantiebereik behoeven niet met test gas te worden gecontroleerd! Na vier jaren in bedrijf vindt in de fabriek een sensor kalibratie plaats en op locatie door de Kundo xT sensor eenvoudig te vervangen door een ruil exemplaar. Aanvullende instructies staan in de Handleiding voor montage en bediening van de CO2 CONTROL.

Cookies: Voor een goede werking van de webshop en analytische (geanonimiseerd) van Google.